OPTIMERA DIN LADDNING

Har du funderingar kring hur du laddar din Eloflex på bästa sätt?
Här får du information som ökar livslängden på dina batterier samtidigt som du förbättrar räckvidden.

SÅ HÄR LADDAR DU

Börja med att stänga av din Eloflex (alla lampor på joysticken skall vara släckta). Använd bara Eloflex originalladdare.

Koppla in laddaren i uttaget på joystickens framsida. Var noga med att kontakternas position stämmer överens med varandra. Sätt därefter in laddarens elkabel i ett vägguttag.

Laddning indikeras med en lampa på laddaren. Röd lampa betyder att laddning pågår. Efter cirka tre timmar är batterierna laddade till 90 procent. Stolen kan nu användas igen.

Efter cirka 5-8 timmar blir lampan på laddaren grön och batterierna är fullt laddade. Under laddningen blir själva laddaren varm och detta är helt normalt.

För maximal livslängd på batterierna bör laddning ske i cirka fem timmar när stapeln på batteriindikatorn vid joysticken gått ner till en tredjedel (när tre av lamporna har slocknat).

Batterierna tar inte skada av att underhållsladdas men för maximal livslängd rekommenderar vi att du kopplar ur laddaren när batterierna är fulladdade.

VANLIGA FRÅGOR OM LADDNING

Vilken typ av batterier sitter i Eloflex?
Det sitter två stycken läckagefria Litium-Jon batterier i Eloflex. Dessa är 240Wh (24 volt / 10ah)

Hur ofta kan man ladda Eloflex?
Du kan ladda så ofta du vill. Batteriet kan inte bli överladdat och laddaren går över i strömsparläge när batteriet är fulladdat.

Hur ofta skall man ladda?
Ladda så snart batteriets laddnivå har sjunkit till en tredjedel (två lampor lyser). Vill du ladda oftare går det bra, batteriet tar inte skada av det.

Hur lång tid tar det att ladda batteriet?
Det tar ungefär 3 timmar att ladda ett tomt batteri innan du kan använda stolen igen.

Kan jag ladda batterierna när det är kallt?
Ja, du kan ladda batteriet ner till minus 10 grader. Om du laddar vid kallare gradantal än 10 minus går det fortfarande att ladda men batterierna blir inte full-laddade.

Påverkas räckvidden om det är kallt ute?
Ja, använder du din Eloflex i minusgrader kan räckvidden påverkas. Vid minus 10 grader kan körsträckan minskas med upp till 50%.

Slideshow Items

  • Ta med Eloflex på flyget

    Eloflex elrullstolar uppfyller IATA:s alla krav för få tas med på flyget. Här finner du information, tips och dokument inför din flygresa.

  • Lasta in Eloflex i bilen

    En av de vanligaste frågorna vi får från våra användare är om vi har några tips på hur man enklast lastar in en Eloflex i bilen. Här nedan har vi sammanställt de vanligaste tillvägagångssätten.

  • Underhåll din Eloflex

    Du behöver inte lämna in din Eloflex på service men ett bra sätt att öka livslängden på din elrullstol är att du underhåller den enligt våra tips och instruktioner.