Eloflex stärker sin organisation

Efterfrågan för Eloflex hopfällbara elrullstolar fortsätter öka i Sverige och resten av Europa och vi har därför förstärkt vår organisation med ytterligare två medarbetare på huvudkontoret i Sollentuna.

Joanna Daugaard
Den 21 oktober tillträdde Joanna Daugaard som ny VD för Eloflex AB. Joanna kommer att ha ett övergripande ansvar för bolagets verksamhet på samtliga 12 marknader med fokus på bland annat försäljning, marknadsföring och strategisk utveckling. Med Joanna vid rodret satsar vi på att stärka vår relation med våra återförsäljare och utveckla vårt samarbete med våra partners i Sverige och övriga Europa. Joanna kommer också att leda jobbet med att lansera Eloflex breda produktsortiment på nya marknader under 2020. Joanna kommer från Scania där hon haft varierande chefspositioner i såväl Sverige som i Spanien, Holland, Korea och Tyskland. Joanna nås via joanna@eloflex.se

Fredrik Broberg
Som ett led i vår strävan att ge våra återförsäljare och distributörer bästa möjliga support och produkter med högsta kvalitet jobbar Fredrik Broberg sedan den 28 oktober hos oss på Eloflex som Teknisk Produktchef. Fredrik kommer i första hand att fokusera på teknisk support och på att utveckla vårt servicenätverk i Sverige och Europa. Fredrik ansvarar också för samarbetet med våra fabriker och för produktutveckling, produkttester och produktkvalitet. Fredrik är ingenjör och har mångårig erfarenhet från tekniska arbeten så som teknikansvarig och konstruktör på bland annat SKT, Aqeri, MLM och Lipperts. Om du har tekniska frågor gällande Eloflex kontaktar du med fördel Fredrik via  fredrik@eloflex.se