Eloflex så in i Norden

Efterfrågan för Eloflex hopfällbara elrullstolar fortsätter öka, inte bara i Sverige utan också i våra nordiska grannländer. Därför fortsätter vi vår expansion tillsammans med våra lokala distributörer i både Norge, Finland och Danmark.

Behovet av frihet känner inga gränser och längtan efter ett självständigt liv är så klart lika stort oavsett vilket land du befinner dig. Vi har märkt en kraftig efterfrågan av Eloflex hopfällbara elrullstolar i de nordiska länderna det senaste året. Allt fler människor som har svårt att gå vill få ett enklare liv tack vare Eloflex.

För att möta efterfrågan och tillgodose behovet av information har vi ökat närvaron i samtliga nordiska länder tillsammans med våra lokala distributörer. Vi har nu sedan en tid tillbaka egna hemsidor och närvaro i sociala medier på lokala språk i både Norge, Finland och Danmark. Ni hittar oss på eloflex.no, eloflex.fi och eloflex.dk.