Eloflex som Fritt Val

Äntligen! Från den 1 januari 2020 omfattas även hopfällbara elrullstolar av Fritt Val i Stockholms län. Det betyder att samtliga fem modeller från Eloflex nu kan förskrivas med hjälp av en Fritt Val-rekvisition.

Du som har en funktionsnedsättning kan behöva hjälpmedel för att få livet att fungera. Alla har rätt att få de hjälpmedel de behöver, detta regleras i svensk lag. Staten är alltså skyldiga att erbjuda hjälpmedel om du behöver det.

Du som bor i Stockholms län (Region Stockholm) omfattas av det som kallas fritt val av hjälpmedel. Det innebär att du får möjlighet att välja det hjälpmedel du själv vill ha och anser dig behöva (vilket i vissa fall innebär något annat hjälpmedel än de som finns i det upphandlade utbudet).

Vad är Fritt Val?

Fritt val innebär att du får en så kallad rekvisition på en viss summa pengar. Med den summan kan du sedan själv köpa ett hjälpmedel genom att ta med rekvisitionen till en hjälpmedelsbutik där du väljer hjälpmedel ur butikens sortiment.

Du äger hjälpmedlet själv när du köper det genom Fritt Val. Du kan välja ett hjälpmedel som är dyrare än beloppet på rekvisitionen. Kostar det mer än rekvisitionen betalar du mellanskillnaden själv direkt i butiken.

Från och med årsskiftet omfattas även hopfällbara elrullstolar av Fritt Val. Rekvisitionsbeloppet för en hopfällbar elrullstol är 29 930 kr. Väljer du en dyrare modell betalar du mellanskillnaden själv.

Vem kan få Fritt Val?

Fritt val av hjälpmedel erbjuds alla som bor i Region Stockholm (Stockholms län). Innan du får möjlighet till fritt val av hjälpmedel görs först en bedömning av dina behov, precis som när du annars får ett hjälpmedel.

För att få ett hjälpmedel från landstinget behöver du träffa en person som kan utreda ditt behov av hjälpmedel. Personen beslutar också vilket eller vilka hjälpmedel du får. En sådan person kallas förskrivare. Förskrivaren kan till exempel vara något av följande:

Arbetsterapeut
Fysioterapeut (sjukgymnast)
Logoped
Sjuksköterska

Om det är första gången du behöver ett hjälpmedel kan du kontakta en primärvårdsrehabilitering direkt. Du behöver inte gå via läkare och du behöver inte ha någon remiss.

Har du tidigare haft hjälpmedel kan du alltid prata med den specialistmottagning du haft kontakt med. Om du bor på ett äldreboende pratar du med sjuksköterskan, arbetsterapeuten eller sjukgymnasten på boendet.

Här finner du mer information om Fritt Val av hjälpmedel.