fonder-handikappade-funktionshinder-hjälpmedel-eloflex-elrullstol

Att söka fonder för hjälpmedel.

Det finns många fonder och stiftelser för funktionshindrade och handikappade där man kan söka ekonomiskt bidrag och stöd för köp av hjälpmedel så som elrullstol.

Att söka bidrag i en fonder för hjälpmedel kan vara ett bra alternativ för dig som gärna vill ha en Eloflex men som inte kan få den förskriven av landstinget, och som inte heller har råd att köpa den för egna pengar.

En Eloflex kostar visserligen bara en femtedel av vad en traditionell elrullstol kan kosta, men det är fortfarande mycket pengar för många. Då kan man söka hjälp i en fond för att kunna köpa en elrullstol.

Hur gör man då om man skall söka pengar via fonder för hjälpmedel? Var hittar jag hjälpmedelsfonder och vart vänder man sig? Här nedan har vi sammanställt de vanligaste fonderna för funktionshindrade och handikappade.

Läs också: Pris på Eloflex – Vad kostar en elrullstol?

Ansök från fonder för hjälpmedel

Det finns ett stort antal fonder som ger bidrag vid köp av hjälpmedel och från dessa kan du söka stöd och bidrag. Alla fonder har olika tillvägagångssätt när det gäller ansökan, men det vanligaste är att du skickar in en beskrivning av dig själv och dina behov. Se det som att du skall motivera varför just du skall få hjälp och bidrag från fonden. Din motivering bedöms sedan av fonder för hjälpmedel och du brukar få ett svar inom några veckor. Vi råder dig att du skall läsa respektive fonds anvisningar noga. Alla fonder och stiftelser har olika krav och ansökningsprocedurer, och de vänder sig ibland bara till specifika grupper. Tänk också på att du för det mesta måste ha ett intyg från din läkare som styrker dina behov av hjälpmedel.

Fonder för köp av rullstol

Det finns inga specifika fonder för köp av elrullstolar. De flesta fonder för funktionshindrade och handikappade är generellt inriktade på hjälpmedel och ur dessa kan du självklart även söka om du behöver en elrullstol.

Förskrivning av hjälpmedel

I vissa fall kan du vara berättigad till stöd och hjälp från landstinget eller din kommun. Då kan du få ett hjälpmedel förskrivet och du behöver alltså inte söka stöd i fonder för hjälpmedel.

Fonder att söka för funktionshindrade och handikappade

Här har vi listat länkar till de olika fonderna som vi känner till. Klicka på dem för mer information.

  • Hopptimiststiftelsen – Marie Hav Lundkvist, mer känd som Hopptimisten, är från och med mars 2018 Ambassadör för Eloflex. Hennes stiftelse har en önskan om att kunna hjälpa till så fler kan få möjligheten att äga en Eloflex. Du kan ta kontakt med HopptimistStiftelsen om du är i behov av en Eloflex hopfällbar elrullstol för att ansöka om bidrag till din kontantinsats. Klicka här för att läsa mer.
  • Anérstiftelsen – Hjälp till organisationer som stödjer enskilda och behövande personer.
  • Arvsfonden – Stödjer ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer som vill utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning på deras egna villkor.
  • Berit Söderströms stiftelse – stipendier som kan sökas av personer med fysiska funktionshinder.
  • Doktor Felix Neuberghs stiftelse – Delar ut bidrag till bl.a. sjuka och handikapapde.
  • Föreningen FVO – Förening som delar ut bidrag till personer med låg inkomst, främst till ensamstående föräldrar, långtidssjuka och ålderspensionärer
  • Jerringfonden – Delar ut anslag och stipendier till personer eller verksamheter inom vård, omsorg eller utbildning. Medlen ska gynna barn och unga (under 18 år) med särskilda behov
  • Henry och Ella Ståhls stiftelse – Ur stiftelsen kan du som har en varaktig funktionsnedsättning eller sjukdom söka bidrag.

Fler fonder för hjälpmedel

Ännu fler fonder för funktionshindrade

Läs mer: Återförsäljare för Eloflex elrullstolar.