Eloflex i Balkan

Det är med stor glädje vi kan meddela att Eloflex hopfällbara elrullstolar nu också finns att tillgå i Kroatien och i Bosnien. Genom vår lokala distributör Eloflex Balkan lanseras våra elrullstolar för de förväntansfulla konsumenterna i Kroatien och Bosnien från den 1 april 2019.

Intresset för Eloflex hopfällbara elrullstolar är redan stort och behoven motsvarar de i övriga Europa. Populationen blir allt äldre och många seniorer vill leva ett mer aktivt liv med resor och utflykter med egen bil. Samtidigt är sjukvårdssystemet mindre utvecklat och möjligheterna att få hjälpmedel från staten är begränsat. Efterfrågan på en billigare och mer praktisk elrullstol i jämförelse med de traditionella alternativen är därför stort.

Eloflex hopfällbara elrullstolsprogram är därför extra välkommet i länder och regioner där utsatta människor tvingas köpa sina hjälpmedel själva. Eloflex i Balkan drivs av Snježana Prosen.

För mer information, besök våra lokala hemsidor:

Kroatien: www.eloflex.hr

Bosnien. www.eloflex.ba