Bidrag vid köp av Eloflex

Naturvårdsverket meddelar:

OBS: Pengarna för bidrag till elfordon är nu slut.
Har du köpt ett bidragsberättigande elfordon så kan du fortfarande lämna in din ansökan. Naturvårdsverket kan dock varken behandla den eller betala ut några pengar innan Naturvårdsverket fått ny budget för 2019. Om det i 2019 års budget inte anslås pengar till bidrag för elfordon, kommer du att få ett avslagsbeslut om detta.

Grattis, nu kan alla som köper en hopfällbar elrullstol från Eloflex få tillbaka 25% av inköpspriset. Eloflex omfattas nämligen av regeringens nya elfordonspremie som har till syfte att främja klimatvänliga elfordon så som elcykel och eldrivna rullstolar.

Premien gäller retroaktivt för inköp som gjorts efter den 20 september 2017 och ansökan kan skickas in till Naturvårdsverket från och med den 1 februari 2018. Premien innebär till exempel att du som köper en Eloflex L-Plus får 8 247 kr tillbaka. Det nya priset på en Eloflex L-Plus efter avdragen premie blir alltså 24 742 kr inkl moms (ordinarie pris 32 990 kr).

Elcykel och eldriven rullstol

Fler elcyklar, elmopeder och andra lätta elfordon kan förbättra förutsättningarna att pendla och transportera sig klimatvänligt och tillgängligt, också över lite större avstånd. Regeringen räknar med att den nya elcykelpremien kommer ge en överflyttning av transporter från bil till elcykel.

Forskningen visar att elcyklar är ett substitut för bilar. Alla måste inte längre ha ett ton stål hemma på uppfarten för att kunna ta sig runt, säger miljöminister Karolina Skog.

Om fler använder lätta elfordon istället för bil kan den globala resursanvändningen och klimatutsläppen minska. De kan också bidra till en bättre folkhälsa.

Regeringen avsätter 350 miljoner kronor per år under perioden 2018–2020 för premien.

Förordningen sätter ramarna för elfordonspremien

  • Premien riktar sig till privatpersoner som har fyllt 18 år.
  • Premien kan användas en gång per person.
  • Premien gäller för den som köper en ny elcykel och elmoped. Vissa fordon som är avsedda för användning av personer med fysisk funktionsnedsättning omfattas av premien, till dessa räknas de hopfällbara eldrivna rullstolarna från Eloflex.
  • Premien omfattar inte exempelvis segway, eldriven sparkcykel eller hoverboard.
  • Elfordonet ska kunna identifieras med ramnummer på kvittot eller en annan handling.
  • Elcykel ska vara CE-märkt (eller ha motsvarande märkning).
  • Premien motsvarar 25 procent av inköpspriset inklusive moms, maxbeloppet för bidraget är 10 000 kronor.

För mer information, läs: regeringens elfordonspremie är klar