elfordonspremie-eloflex-nyhet

Passa på att ansöka om elfordonspremie

Naturvårdsverket meddelar:

OBS: Pengarna för bidrag till elfordon är nu slut.
Har du köpt ett bidragsberättigande elfordon så kan du fortfarande lämna in din ansökan. Naturvårdsverket kan dock varken behandla den eller betala ut några pengar innan Naturvårdsverket fått ny budget för 2019. Om det i 2019 års budget inte anslås pengar till bidrag för elfordon, kommer du att få ett avslagsbeslut om detta.

Elfordonspremien är ett bidrag för elektrisk rullstol, elcykel, elmoped och elmotorcykel som delas ut av Naturvårdsverket på uppdrag av regeringen. Premien betalas ut till privatpersoner som vill köpa ett elfordon och syftet är att det ska hjälpa fler att byta bilen mot miljövänligare transportmedel och därmed bidra till minskade utsläpp, mindre trängsel och mindre buller.

Passa på innan pengarna tar slut.

Bidraget har betalats ut för elfordon inköpa efter den 20 september 2017 och nu räknar Naturvårdsverket med att pengarna för bidrag till elfordon beräknas ta slut i slutet av oktober. Orsaken är att intresset för bidragen för elfordon har varit stort och om ansökningarna kommer in i samma takt som den senaste tiden pekar prognosen på att pengarna kommer att ta slut i slutet av oktober.

Här kan du se hur mycket pengar det finns kvar att ansöka om.

Så länge det finns pengar kvar att betala ut kommer Naturvårdsverket att bevilja alla inkomna ansökningar som uppfyller kraven för elfordonspremien. Tills vidare planerar Naturvårdsverket att fortsätta att ta emot ansökningar även efter det att pengarna tagit slut. Men man kan varken behandla dem eller betala ut några pengar innan Naturvårdsverket fått ny budget för 2019.

Snabbast beslut.

Du får snabbast beslut om bidrag om du använder Naturvårdsverkets digitala ansökningstjänst. Om ansökan kommit in digitalt så får du beslut inom en till två arbetsdagar och utbetalning inom 10 bankdagar. Om du skickar in din ansökan per post kan det dröja flera månader innan du får beslut om bidrag.

Klicka här för att ansöka om elfordonspremie.