Eloflex är El-Kretsen-certifierad

För oss på Eloflex är det viktigt att vi gör allt vi kan för en bättre miljö och för att vi och våra produkter skall göra ett så litet avtryck som möjligt. Vi verkar för en hållbar utveckling genom att ta hänsyn till både människa och miljö. Därför är Eloflex bland annat El-Kretsen-certifierad.

Certifikatet visar att vi tar ansvar för produkterna även efter förbrukning. Du som köpt och som använder en hopfällbar elrullstol från Eloflex kan känna dig trygg med att produkten återvinns på bästa sätt och alla råvaror tas om hand och återförs in i kretsloppet.

El-Kretsen är ett nationellt godkänt insamlingssystem som genom ett samarbete med landets samtliga 290 kommuner, ett 20-tal transportörer och cirka 30 återvinningsanläggningar har kontroll över hela återvinningskedjan. Eftersom El-Kretsen är ett nationellt godkänt insamlingssystem kan man garantera att elavfallet hanteras på ett miljömässigt och effektivt sätt.

Oavsett om du är Eloflexanvändare eller en av Eloflex återförsäljare så gör El-Kretsen det lätt för dig att lämna in och återvinna såväl batterier som hela elrullstolen på närmaste återvinningsstation.

Du kan läsa mer om El-Kretsen på deras hemsida dit du kommer genom att klicka på www.el-kretsen.se

Eloflex är också en del av Naturvårdsverkets EE- & Batteriregister.